حضور مرتضی میرباقری معاون سیما در دفتر پروژه «سلمان فارسی»

/
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سیما، مرتضی میرباقری معاو…