حضور مرتضی میرباقری معاون سیما در دفتر پروژه «سلمان فارسی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سیما، مرتضی میرباقری معاون سیما و حسین کرمی رییس مرکز سیمافیلم،  آذر ماه با حضور در دفتر پروژه «سلمان فارسی» در جریان مراحل پیشرفت این مجموعه قرار گرفتند.

در این بازدید داوود میرباقری کارگردان، حسین طاهری تهیه کننده و سید محسن شاه ابراهیمی طراح هنری پروژه «سلمان فارسی» از مراحل نهایی نگارش فیلمنامه و طراحی‌های هنری و گستره جغرافیایی پروژه، گزارشی به معاون سیما و رییس مرکز سیمافیلم ارایه کردند.

سریال «سلمان فارسی» از جمله پروژه‌های الف ویژه در سیما است که در مرحله پیش تولید قرار دارد و بازدیدهای مکرر برای دریافت گزارش از روند نگارش و پیش تولید آن از برنامه‌های جدی و مستمر معاونت سیما است.

مرحله مطالعاتی فاز صفر این سریال از اواخر سال ۹۵ در حوزه سیمافیلم معاونت سیما شروع و مراحل پیش تولید این پروژه درحال شکل گیری میباشد.