بازدید رئیس سازمان صداوسیما از کارگاه‌های «سلمان فارسی»

بازدید عبدالعلی علی‌عسگری از کارگاه‌های ساخت ابزار صحنه و دکور و لباس‌های سریال «سلمان فارسی»